wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)
Resetuj

Resetuj

minus

Zmniejsz czcionkę

plus

Zwiększ czcionkę

minus

Zmniejsz Wiersze

plus

Zwiększ Wiersze

minus

Wysoki kontrast

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Badania Kliniczne

Informacje dla Sponsorów i CRO

CM Zabobrze już od ponad 20 lat świadczy Pacjentom z Jeleniej Góry i okolic usługi medyczne w ramach umów z NFZ oraz komercyjnie, w tak szerokim ich zakresie.

POZ – 19 000 aktywnych deklaracji, zespół lekarzy, pielęgniarek i położnych. W POZ Centrum pracują lekarze rodzinni, interniści, pediatrzy i neonatolodzy POZ dysponuje punktami Szczepień Dzieci i Dorosłych. Punkty Szczepień biorą aktualnie udział w Narodowym Programie Szczepień przeciw Covid-19.

AOS – 23 poradnie: Alergologiczna, Angiologiczna, Chirurgiczna, Dermatologiczna, Diabetologiczna, Dietetyczna, Endokrynologiczna, Ginekologiczno-Położnicza, Kardiologiczna, Logopedyczna, Medycyny Sportowej, Nefrologiczna, Neurologiczna, Neurochirurgiczna, Okulistyczna, Onkologiczna, Ortopedyczna, Otolaryngologiczna, Preluksacyjna, Proktologiczna, Pulmonologiczna, Reumatologiczna, Urologiczna. 60 lekarzy współpracujących w w/w poradniach, zespół pielęgniarek, położnych i techników

AOS – Psychiatria z Poradnią Zdrowia Psychicznego i Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym zespó lekarzy psychiatrów, psychologów i terapeutów.

Diagnostyka - wykonująca na miejscu – badania RTG, Densytometrii, USG, EEG,EMG, Spirometrii 

Współpracujemy z ogólnopolskimi partnerami sieciowymi, takimi jak: LuxMed, Enel-med, Medicover, PZU Zdrowie, Allianz, Polmed, Aviva i innymi.

Zapewniamy:
 • duży potencjał uczestników badań (rocznie ponad 90 000 wizyt Pacjentów w AOS)
 • bazę lokalową wymaganą dla bezpieczeństwa przechowywanych leków i dokumentacji medycznej
 • pełną dyspozycyjność dla pracy Monitorów
 • certyfikowane wyposażenie medyczne konieczne do badań
 • umiejętność pracy badaczy zg. ze standardami GCP, gotowość personelu do szkoleń GCP, IATA
 • dostęp do diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej na miejscu
Doświadczenie:
Udział w 3 badaniach klinicznych w zakresie pracy lekarzy kardiologów, ostatnie badanie:
Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych badanie fazy III kontrolowane placebo, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa oraz tolerancji leku w zmniejszaniu częstotliwości występowania poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych

Zapraszamy do współpracy.
Pozostając do Państwa dyspozycji, dane w stopce

Information for Sponsors and CRO`s.

CM Zabobrze is the largest, private facility in the area, providing medical services for more than 20 years. We provide services based on contracts with the “NFZ” (National Health Fund) and also commercially, in wide range of them.
These are the ranges:

POZ (Basic Health Care Clinic) – 19,000 active declarations, team of doctors, nurses and midwives. As a part of the “POZ”, there is also an Internal Diseases Clinic and extended Pediatrics with the service of Childbirth Classes, prenatal care and vaccination points - for children and adults. Adult
Immunization Points are currently participating in the National Covid-19 Vaccination Program.

AOS (Specialistic Health Care) – 22 clinics: Allergist, Angiological, Surgical, Dermatological,Diabetological, Dietary, Endocrinological, Gynaecological, Cardiological, Speech Therapy, Sports Medicine Clinic, Nephrological, Neurological, Neurosurgical, Ophthalmic, Oncological, Orthopaedic, Newborns Orthopaedic ,Otolaryngological, Proctological, Pulmonological, Rheumatological, Urological 60 physicians specialists cooperating in the above clinics, a team of nurses, midwives and technicians

AOS Special Section - Psychiatry with Mental Health Clinic and Daily Psychiatric Ward, team of psychiatrists, psychologists, therapists

Diagnostics - performing on-site – comprehensive X-ray, Densitometry, Ultrasound, EEG, EMG,Spirometry

Locally, we cooperate with nationwide network partners, such as: LuxMed, Enel-med, Medicover, PZU Health, Allianz, Polmed, Aviva and others.

What we can provide:
 • large potential of available study participants (more than 90,000 Patients visits annually in our AOS section)
 • premises required for the safety of stored medicines and medical records
 • full availability for work of Monitors
 • certified medical equipment, necessary for conducting tests
 • ability of researchers to work with GCP standards, staff ready for GCP, IATA training
 • access to on-site imaging and laboratory diagnostics
Our experience:
Participation in 3 cariological clinical trials. The last study was:

Phase 3 multi-center, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel group evaluation of the efficacy, safety and tolerability of (the tested drug) in reducing the occurrence of major cardiovascular events in high risk subjects

Staying at your disposal, contact data below
 
© 2022 Przychodnia Zabobrze - Centrum Medyczne Jelenia Góra - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : rentlab.pl

Ciasteczka Cookies i polityka prywatności


Nasza witryna internetowa używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz jednocześnie zgodę na ich wykorzystywanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień swojej przeglądarki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia / przeglądarki.

Więcej informacji znajduje się w naszej
Polityce Prywatności oraz Polityce cookies.